Faciliterend in brandwerend

Niet omdat het moet volgens het Bouwbesluit, maar omdat wij het verschil kunnen maken tussen het wel of niet tijdig kunnen vluchten bij een brand. Én het behoud of verlies van uw onderneming. Dat is wat ons drijft binnen het vakgebied van brandveiligheid van doorvoeren, staalconstructies en bouwkundige toepassingen.

Doorvoeren

Geen enkel gebouw ontkomt eraan: doorvoeren die de weg vrijmaken voor waterleidingen, datakabels en luchtbehandelingskanalen. Maar waarom is dat nou zo belangrijk: doorvoeren brandwerend maken én houden?

Staalconstructie

Een brandwerende staalconstructie is opgebouwd uit constructieve scheidingswanden. Deze wanden zijn dragend om voortijdig bezwijken van de constructie bij brand tegen te gaan.

Bouwkundige Toepassing

Wij werken uitsluitend conform de voorschriften van de fabrikant. Voeg daar onze brede kennis van en ruime ervaring in brandveilig bouwen aan toe én u heeft de zekerheid dat controlerende instanties de toepassing van uw bouwmaterialen goedkeuren.