Bouwbesluit 2012 en vergunningen


Bent u eigenaar van een gebouw of gebruikt u een gebouw? Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Voor brandpreventie gelden landelijke regels. Die regels staan in het Bouwbesluit 2012. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Of u moet een gebruiksmelding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente.

Bouwbesluit 2012 en vergunningen

Wat is het Bouwbesluit?

Als u gaat bouwen, verbouwen of een pand gebruiken, moet u voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften.

Om een gebouw of ander bouwwerk brandveilig te gebruiken, moeten er een aantal brandwerende maatregelen genomen worden. Daarbij moet u zich houden aan het Bouwbesluit 2012. Met ingang van 1 juli 2021, 1 januari 2022 en 1 juli 2022 treedt een aantal wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 in werking.

Het volledige bouwbesluit kunt u vinden op https://rijksoverheid.bouwbesluit.com

Vergunning voor brandveilig gebruik gebouw

Voor bepaalde gebouwen met een hoge risico (b.v. kinderdagverblijven, cafés, hotels pensions, kampeerboerderijen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen en gevangenissen) heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (vroeger de ‘gebruiksvergunning’). De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

  • Verzorging aan 10 personen of meer (bedrijfsmatig of als nachtverblijf)
  • Dagverblijf aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar
  • Dagverblijf voor meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen
  • Bij verblijf van meer dan 50 personen

Offerte aanvragen


Offerte
Vertel ons meer over uw aanvraag
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Brandpreventie?

Neem vrijblijvend contact met ons op


Vul uw gegevens in op het contactformulier of stuur een email naar info@dendulkbrandwerend.nl.
Heeft u liever direct telefonisch contact, dat kan op +31707446290

  • Professionals in brandpreventie
  • Al 20 jaar actief
  • Snelle afhandeling
  • Eigen zagerij
  • Leerbedrijf
  • VCA* 2017/6.0 gecertificeerd
Offerte
Vertel ons meer over uw aanvraag